គេហទំព័រថ្មី

សួរស្តី អ្នកទាំងអស់គ្នា។ ថ្មីៗនេះ ខ្ញុំបានបង្កើតគេហទំព័រថ្មីគឺ bompei.com ដែលអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលេងបទចំរៀងតាមអ៊ិនធើណេតបាន។ ខ្ញុំនឹងក្រុមការងារនឹងព្យាយាមដាក់បទចំរៀងពិរោះៗ ជាបន្តបន្ទាប់នៅលើគេហទំព័រថ្មីនេះ។ សូមអរគុណ

Advertisements

VOL 01 ប៉ែន រ៉ន

01.អូនគេងមិនលក់ទេ (ប៉ែន រ៉ន) VOL 01.mp3
02.ស្នេហា (ប៉ែន រ៉ន) VOL 01.mp3
03.ទេខ្ញុំឈប់ស្នេហ៍បង (ប៉ែន រ៉ន) VOL 01.mp3
04.Demi Tour (ប៉ែន រ៉ន) VOL 01.mp3
05.ជើងមេឃពណ៌ខ្មៅ (ប៉ែន រ៉ន) VOL 01.mp3
06.ពុះទ្រូង (ប៉ែន រ៉ន) VOL 01.mp3
07.ចង់នៅលើមេឃ (ប៉ែន រ៉ន) VOL 01.mp3
08.ជំនោរត្រជាក់ (ប៉ែន រ៉ន) VOL 01.mp3
09.ថ្ងៃណាបងទំនេរ (ប៉ែន រ៉ន) VOL 01.mp3
10.ក្លិនជាប់នាសា (ប៉ែន រ៉ន) VOL 01.mp3
11.គ្មានពីទេព្រហ្មចារីយ៍ (ប៉ែន រ៉ន) VOL 01.mp3
12.គ្រញិចឥឡូវ (ប៉ែន រ៉ន) VOL 01.mp3
13.ឥតមេត្តា (ប៉ែន រ៉ន) VOL 01.mp3
14.រមាស់ខ្នង (ប៉ែន រ៉ន) VOL 01.mp3
15.សារ៉ាវ៉ាន់បែបថ្មី (ប៉ែន រ៉ន) VOL 01.mp3
16.កូនអើយអាណិតម៉ែ (ប៉ែន រ៉ន)VOL 01.mp3
17.ជីវិតកវីតន្ត្រីស្នេហ៍ (ប៉ែន រ៉ន) VOL 01.mp3
18.ចាំមើលតែផ្លូវ (ប៉ែន រ៉ន)VOL 01.mp3

VOL 05 រស់ សេរីសុទ្ធា

01.អូនសូមអង្វរ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 05.mp3
02.ថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបការ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 05.mp3
03.ទំនួញទ្រខ្មែ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 05.mp3
04.បើរាំ Mambo (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 05.mp3
05.រៀបការពេលណា (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 05.mp3
06.សំឡេងស្នេហ៍ថ្មី (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 05.mp3
07.អមរាព្រាត់ប្ដី (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 05.mp3
08.ឈឺចិត្តណាស់ខ្ញុំ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 05.mp3
09.ទ្រនំក្អែកខ្មៅ(រស់ សេរីសុទ្ធា) VOL 05.mp3
10.លាបាត់ដំបង (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 05.mp3
11.ហ៊ានជួបប្រុសស្នេហ៍ (រស់ សេរីសុទ្ធា) VOL 05.mp3
12.អ្នកកាត់សក់ដៃឯក ( (រស់ សេរីសុទ្ធា)) VOL 05.mp3
13.គូរដណ្ដឹងខ្ញុំ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 05.mp3
14.កណ្ដាលសាលគរ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 05.mp3
15.ជំនោរត្រជាក់ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 05.mp3
16.នៅនឹកឬភ្លេច (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 05.mp3
17.អាថ៌កំបាំងដួងចិត្ត (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 05.mp3

VOL 04 រស់ សេរីសុទ្ធា

01.បងលក់ស្នេហា (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 04.mp3
02.សុបិន្ដចង្រៃ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 04.mp3
03.នៅនឹកឬភ្លេច (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 04.mp3
04.រាំក្បាច់ខេមរា (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 04.mp3
05.ចិត្តជាឈ្លើងដៃជាមារ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 04.mp3
06.ចោលម្សៀត (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 04.mp3
07.ឆ្នាំងចាស់បាយឆ្ងាញ់ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 04.mp3
08.ព្រោះរឿងអ្វី (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 04.mp3
09.កញ្ញាមាត់ឆៅ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 04.mp3
10.ផ្លែកណាស់ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 04.mp3
11.ពេញក្រមុំទៅហើយ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 04.mp3
12.មួយយប់មួយជីវិត (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 04.mp3
13.ស្នេហ៍ឧក្រិត (រស់ សេរីសុទ្ធា) VOL 04.mp3
14.នាគត្រាច់ចរ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 04.mp3
15.ក្រមុំគិតច្រើន (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 04.mp3
16.មនុស្សថ្នាក់ថ្នមចិត្ត (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 04.mp3

VOL 03 រស់ សេរីសុទ្ធា

01.បាចផ្កាម្រះព្រៅ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 03.mp3
02.អណ្ដាតមាស (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 03.mp3
03.ចំពោះស្រីណា (រស់ សេរីសុទ្ធា) VOL 03.mp3
04.នេះគឺកម្មខ្ញុំ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 03.mp3
05.ស្គាល់រស់ស្នេហ៍ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 03.mp
06.កូនខឹងអ្នកណា (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 03.mp3
07.តាមតែវាសនា (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 03.mp3
08.ផ្គរលាន់ប៉ៃលិន (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 03.mp3
09.ស្នេហ៍ក្រោមវាយោ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 03.mp
10.ព្រួយស្នេហ៍ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 03.mp3
11.ផ្លូវបែកជាបី (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 03.mp3
12.អូរជ្រៅដំបៅចាស់ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 03.mp3
13.សត្វរៃពេលល្ងាច (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 03.mp3
14.នេះឬផលបុណ្យ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 03.mp3
15.ពេលមេឃស្រទំ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 03.mp3
16.ស្ទឹងស្លាគូ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 03.mp3
17.ឱ! ខ្លួនខ្ញុំអើយ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 03.mp3
18.ទឹកហូរ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 03.mp3

VOL 02 រស់ សេរីសុទ្ធា

01.លាហើយសង្សារខ្ញុំ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3
02.ចៅស្រទាប់ចេក (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3
03.នរកលោកិយ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3
04.តូចចិត្តព្រោះស្នេហ៍ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3
05.កុំហៅឈ្មោះអូន (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3
06.ស្នេហ៍ទីប៉ុន្មាន (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3
07.អស់សង្ឃឹម (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3
08.បណ្ដាំស្ទឹងខៀវ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3
09.ស្រណោះផ្ដាំចិត្ត (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3
10.ស្ទើឆ្គួតវង្វែងទៅហើយ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3
11.អាភ័ព្វអ្វីម្លេះ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3
12.ស្នេហ៍ឥតន័យ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3
13.បណ្ដាំតាមខ្សែទឹក (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3
14.បុរសដែលខ្ញុំគោរព (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3
15.បាត់ដំណឹងសូន្យ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3
16.ចន្ទ្រាផ្លាស់វេណ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3
17.ទំនួញទ្រខ្មែរ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3
18.បងគ្មានមេត្តា (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 02.mp3

VOL 01 រស់ សេរីសុទ្ធា

01.ចាំនៅតែចាំ (រស់ សេរីសុទ្ធា) VOL 01.mp3
02.ផ្ការីកលើមេឃ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 01.mp3
03.ព្រលឹងព្រាយកន្ទោងខៀវ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 01.mp3
04.ឱ!ចំប៉ីអើយ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 01.mp3
05.មេឃខ្មៅងងឹត (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 01.mp3
06.ឃ្វាលចិត្តប្រុសព្រាន (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 01.mp3
07.ថ្ងៃព្រាត់យប់ជួប (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 01.mp3
08.តាជូជក់ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 01.mp3
09.រាត្រីសេកុង (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 01.mp3
10.ស្ទឹងស្នេហ៍ស្ទឹងព្រាត់ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 01.mp3
11.ក្លិនជាប់នាសា (រស់ សេរីសុទ្ធា) VOL 01.mp3
12.ប្រុសយំដែលហ្ន (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 01.mp3
13.ភ្លឺឡើងបាត់ស្នេហ៍ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 01.mp3
14.ទឹកភ្នែកដានី (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 01.mp3
15.អូននៅស្នេហ៍បង (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 01.mp3
16.ស្រីណាមិនយំ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 01.mp3
17.ទឹកហូរឆ្ងាយ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 01.mp3
18.បំពេរនាងពៅ (រស់ សេរីសុទ្ធា)VOL 01.mp3

VOL 32 ស៊ិន ស៊ីសាមុត

01.ផ្កាកូលាបស (ស៊ិន ស៊ីសាមុត) VOL 32.mp3
02.ឱ!អូរអក្ខរា (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 32.mp3
03.ឱ!ផ្សែងបារី (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 32.mp3
04.ទឹកភ្នែកខ្ញុំ (ស៊ិន ស៊ីសាមុត) VOL 32.mp3
05.ឧត្ដមភរិយាទាហ៊ាន (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 32.mp3
06.និស្ស័យគ្រប់លក្ខណ៍ (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 32.mp3
07.រស្មីស្នេហា (ស៊ិន ស៊ីសាមុត) VOL 32.mp3
08.ជ្រលងសេកមាស (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 32.mp3
09.លុះលង់ក្រោមធរណី (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 32.mp3
10.នេះគឺវាសនា (ស៊ិន ស៊ីសាមុត) VOL 32.mp3
11.ខ្យល់ទន្លេ (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 32.mp3
12.ចុងស្រល់ (ស៊ិន ស៊ីសាមុត) VOL 32.mp3
13.ដួងចន្ធដួងចិត្ត (ស៊ិន ស៊ីសាមុត) VOL 32.mp3
14.ចិត្តកំព្រា (ស៊ិន ស៊ីសាមុត) VOL 32.mp3
15.ឆ្ងាយអើយសែនឆ្ងាយ (ស៊ិន ស៊ីសាមុត) VOL 32.mp3

VOL 31 ស៊ិន ស៊ីសាមុត

01.កុលាបប៉ៃលិន (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 31.mp3
02.សង្ឃឹមឬឥតសង្ឃឹម (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 31.mp3
03.សក់វែងអន្លាយ (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 31.mp3
04.មាសទឹកដប់ (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 31.mp3
05.អក្ខរាតាមព្រះពាយ (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 31.mp3
06.កណ្ដូបដប់ (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 31.mp3
07.សូរិយារៀបលិច (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 31.mp3
08.ផ្កាយព្រឹក (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 31.mp3
09.រំដួលដងស្ទឹងសៀមរាប (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 31.mp3
10.ឯណាព្រហ្មណ៍ចារីយ៍ (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 31.mp3
11.ថ្ងៃណាស្រវឹង (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 31.mp3
12.អនុស្សាវរីយ៍ខេត្តពោធ៍សាត់ (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 31.mp3
13.ក្រោមម្លប់ដូងកំពង់សោម (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 31.mp3
14.ក្លិនអើយក្លិនខ្លួន (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 31.mp3
15.ទេវីកម្ពុជា (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 31.mp3
16.ផ្សងកើតជាទឹក (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 31.mp3

VOL 30 ស៊ិន ស៊ីសាមុត

01.ចំរៀងខ្វះទំនុក (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 30.mp3
02.ម្លិះលាចាកទង (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 30.mp3
03.ស្ដាយជំនូនម៉ែជូនទៅស្ដី (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 30.mp3
04.ស្រអែមលាក់ខ្លួន (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 30.mp3
05.មិនលែងប្រពន្ធ (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 30.mp3
06.គីងគក់ក្រត (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 30.mp3
07.ចន្ទរៈលើរថយន្ដក្រុង (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 30.mp3
08.រសើបណាស់ (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 30.mp3
09.ប៉ៃលិនខ្ញុំអើយ (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 30.mp3
10.អ្នកកាត់សក់ដៃឯក (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 30.mp3
11.ភ្នំសំពៅជំរៅដួងចិត្ត (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 30.mp3
12.កំពង់ឆ្នាំងចេកខ្ទិះ (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 30.mp3
13.កុំងរពេកអូន (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 30.mp3
14.ក្រមុំឆោឡោ (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 30.mp3
15.ឆែតៗព្រឹតៗ (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 30.mp3
16.ទំនួញទោចយំ (ស៊ិន ស៊ីសាម៉ុត) VOL 30.mp3